Kullanıcı Sözleşmesi

sporbursa.com sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kullanım koşullarını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Spor Bursa’yı kullanan tüm ziyaretçi ve üyeler aşağıda belirtilmiş olan sözleşme şartlarına uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

Spor Bursa Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme” olarak anılacaktır.), https://www.sporbursa.com (“Spor Bursa” olarak anılacaktır) üye olacak ya da Spor Bursa'yı ziyaret edecek internet kullanıcıları ( “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.

ŞARTLAR:

1. Spor Bursa; bağımsız, basın ve ahlak ilkeleri çerçevesinde hareket eden, din, dil, ırk ayrımı gözetmeyen, üyelerine haber paylaşımı, yorum ve tartışma olanağı sunan bir haber platformudur.

2. Aktif üye veya ziyaretçiler Spor Bursa’yı ziyaret ederken bu sözleşmeye, “Spor Bursa” tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile ilgili sair mevzuat hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Spor Bursa sözleşmede kullanıcıya haber vermeden değişiklik yapma ve sözleşmeyi güncelleme hakkına sahiptir. Aktif üye veya ziyaretçiler Spor Bursa’yı kullanmadan evvel sözleşmenin en son halini okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

3. Kullanıcılar, üyelik hesabı olmaksızın Spor Bursa’da mevcut olan içerikleri okuma, paylaşma, yorum yapma hakkına haizdir.

4. Kullanıcı, üyelik hesabına daima doğru bilgi akışı sağlayarak, bunların güncelliğini takip etmekle yükümlüdür. Kullanıcı tarafından Spor Bursa’ya eklenen, yüklenen, oluşturulan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Üye/kullanıcı bu tür yükleme ve paylaşımlarından dolayı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde telif hakkı vb. herhangi bir ad altında hiçbir talepte bulunamaz.

5. Kullanıcının üyelik hesabında, genel ahlaka, adaba, hukuka aykırı hiçbir veri yer alamaz. Kullanıcı adının kişileri ajite etmemesi, tahrik ve tahkir edici olmaması, müstehcen unsurlar ihtiva etmemesi ve izin alınmadığı sürece başkasına ait bir isim olmaması zorunludur. Spor Bursa kullanıcının hesabında bahsi geçen unsurların bulunduğunu tespit etmesi halinde bunları tek taraflı olarak silme ve üyelikten çıkartma hakkına haizdir. Bu tür içeriklerin varlığından doğacak olan hukuki ve cezai tüm sorumluluk kullanıcı üyeye aittir.

6. Kullanıcı adı ve şifresi, sadece kullanıcıya aittir. Bir üyeliği birden fazla kişi kullanamaz. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemlerin aksi ispat edilmediği sürece ilgili üye tarafından yapıldığı kabul edilecektir. Üyelik hesabında kullanıcının kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal Spor Bursa ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcının üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

7. Kullanıcı, Spor Bursa’nın dilediği zaman, herhangi bir sebeple veya sebep bildirmeksizin, tek taraflı olarak üyelerinin üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini ve işbu durumda Spor Bursa’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul etmiştir.

8. Spor Bursa, üye kullanıcılar tarafından uzun süre işletilmeyen, güncellenmeyen veya Spor Bursa’ya hiçbir şekilde giriş yapmayan üyelerin üyelik hesaplarını siteleri üyelere herhangi bir bildirimde bulunmadan silebilir. Silinen üyelik hesaplarının sitelerin alt alan adları farklı üyeler tarafından kullanılabilir.

9. sporbursa.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Spor Bursa’ya aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakları bulunmamaktadır.

10. Kullanıcı üyelerin, Spor Bursa’nın herkese açık alanlarına, özel mesaj alanlarına diğer üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz, küfür ve hakaret içeren içerikler yüklemeleri ve mesaj atmaları yasaktır. Bu yasağı ihlal eden aykırı üyeler, Spor Bursa tarafından gerekçe bildirilmeksizin tek taraflı olarak üyelikten çıkarılabilir.

11. Spor Bursa, kullanıcıdan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi, kullanıcıya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin, kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, neden göstermeden reddetme, engelleme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına her zaman sahiptir.

12. Kullanıcının, Spor Bursa’da yer alan içerikleri, taklit etmesi, değiştirmesi, satması, dağıtımını yapması veya depolaması, reklam gibi istismar edici amaçlar için ve üçüncü kişilerin haklarını zedeleyecek şekilde kullanması yasaktır.

13. Kullanıcının, Spor Bursa’ya üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Spor Bursa da sunulan hizmetleri kötü niyetli olarak kullandığının ve sözleşmeye aykırı davrandığının tespit edilmesi halinde, Spor Bursa gerekli gördüğünde kullanıcının Spor Bursa ’yı kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumda Spor Bursa’nın yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

14. Spor Bursa’da yayınlanan herhangi bir içerik, içerik sahibinden izin alınmadan üçüncü kişiler tarafından, hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.

15. Kullanıcı, Spor Bursa ’da yapacağı yorumlarda, pornografik, ahlaka aykırı ifadeler yer almayacağını, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık, bağnazlık, başkalarının kişilik haklarını zedeleyici, suç teşkil eden veya suça teşvik edici mahiyette, ulusal ve uluslararası hukuka, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı unsurlar bulunmayacağını taahhüt etmiştir. Aksi halde, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

16. Kullanıcı, sporbursa.com sitesinde yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma dışında, gereğinden fazla manüel veya otomatik tıklama yapamaz. İşbu durumun tespiti halinde, Spor Bursa tarafından kullanıcının siteye erişimi engellenecek ve hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

17. Spor Bursa’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak, kaynak göstermek ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür.

18. Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Spor Bursa’nın defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, erişim kayıtları [log] v.s), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin “Delil Sözleşmesi” niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

19. Kullanıcının Spor Bursa’ya bildirdiği e-posta adresi ile Spor Bursa’nın bu sözleşmede belirtmiş e-posta adresi, işbu sözleşme kapsamında tarafların yasal tebliğ adresidir. Kullanıcının Spor Bursa’ya bildirdiği e-posta adreslerine ve Spor Bursa’nın bu sözleşmede yer alan e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

20. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz, mer’i hukuka aykırı olması veya ifasının mümkün olmaması halinde, diğer maddeler aynen geçerli olacaktır. Sözleşme yürürlükte kalmaya devam edecektir.

21. Tarafların, bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları hiçbir suretle anılan haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.

22. İşbu sözleşme hükümleri, sürekli güncellenecek olup, Spor Bursa’ya yeni özellikler eklendikçe, mevcut hükümleri değiştirilebilecektir. Değiştirilmiş sözleşme, siteye konulduğu an itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. Bu konuda kullanıcılara ve üyelere herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Kullanıcı, Spor Bursa’ya giriş yapmak ve kullanmakla, sözleşmeyi okuduğunu kabul etmiş sayılacaktır.